Direct naar de inhoud
afdruk

Identificatie van de wettelijke aanbieder:

CALM OLIFANT UG (beperkte aansprakelijkheid)
Heronger Straße 24
41334 Nettetal
vertegenwoordigd door de directeur
Joel pagina
Telefoon: +4921578949106
E-mailadres:
info@calmelephant.com
Btw-nummer: DE354223955
ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Krefeld
Handelsregisternummer HRB 19181


We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

we zijn sinds 20-03-2022 Lid van het initiatief "FairCommerce".
Meer informatie hierover vindt u op www.haendlerbund.de/faircommerce.
Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u dat wenst. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: CALM OLIFANT UG (beperkte aansprakelijkheid), Herongerstraat 24, 41334 netto Duitsland, +49 (0)2157 / 8949106, info@calmelephant.com

Gebruik van pagina-inzichten
Op onze fanpagina gebruiken we de analysefunctie Page Insights van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; "Facebook").).
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijke gegevensbeheerders voor de gegevensverwerking in de Page Insights-analysefunctie. Grondslag hiervoor is een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, die onder https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum toegankelijk is.
Meta Platforms Ireland neemt de primaire verantwoordelijkheid op zich volgens de AVG voor gegevensverwerking en voldoet aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van deze gegevens, inclusief de informatieverplichtingen onder de artikelen 12 en 13 AVG, de rechten van de betrokkenen onder de artikelen 15 tot 22 AVG en de beveiligingsvereisten van artikelen 32 tot 34 AVG. Daarnaast zal Meta Platforms Ireland de essentie van de gezamenlijke verwerkersovereenkomst ter beschikking stellen aan betrokkenen.
De functie Page Insights is bedoeld voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden, om u meer relevante inhoud te bieden en om nieuwe functies te ontwikkelen die u mogelijk interessant vindt. Meta Platforms Ireland gebruikt cookies die een analyse van uw bezoeken aan de fanpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de fanpagina wordt normaal gesproken naar Facebook-servers in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Facebook heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij gerichte advertenties en de gerichte vormgeving van de fanpagina.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.facebook.com/about/privacy/.


rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van artikel 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


U kunt onder andere een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: +49 211 384240
Telefax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met ingang voor de toekomst .
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


Voor een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de betreffende bezwaarmogelijkheden op Facebook verwijzen wij naar de informatie van de aanbieder op: https://www.facebook.com/about/privacy/.
De meest effectieve manier om de rechten van betrokkenen en verzoeken om informatie te doen gelden, is deze rechtstreeks naar Facebook te sturen, aangezien alleen Facebook toegang heeft tot uw gegevens en onmiddellijk actie kan ondernemen en informatie kan verstrekken. Uiteraard ondersteunen wij u indien nodig.

 
laatste update: 13.07.2023