Saltar al contenido
afdruk

Identificatie van de wettelijke aanbieder:

CALM OLIFANT UG (beperkte aansprakelijkheid)
Heronger Straße 24
41334 Nettetal
vertegenwoordigd door de directeur
Joel pagina
Telefoon: +4921578949106
E-mailadres:
info@calmelephant.com
Btw-nummer: DE354223955
ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Krefeld
Handelsregisternummer HRB 19181


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/odr.

We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

we zijn sinds 20-03-2022 Lid van het initiatief "FairCommerce".
Meer informatie hierover vindt u op www.haendlerbund.de/faircommerce.
Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u dat wenst. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: CALM OLIFANT UG (beperkte aansprakelijkheid), Herongerstraat 24, 41334 netto Duitsland, +49 (0)2157 / 8949106, info@calmelephant.com

Gebruik van aanwezigheid op sociale media
We zijn vertegenwoordigd met online aanwezigheid in de onderstaande sociale netwerken en platforms. Deze aanwezigheden worden gebruikt om direct te communiceren met klanten, prospects en gebruikers. Bovendien dienen de optredens om reclame te maken voor onze producten en diensten.
Wanneer u onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden geregistreerd en opgeslagen voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Op basis van deze gegevens worden gebruikersprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten de platforms te tonen. Hiervoor worden regelmatig cookies gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken en waarin uw interesses en gebruiksgedrag worden opgeslagen.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het legitieme belang bij directe communicatie met gebruikers en de optimalisatie van het ontwerp van onze online aanwezigheid.
Als u de exploitanten van de respectieve sociale-mediaplatforms uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. U kunt uw toestemming aan de exploitant van het betreffende platform te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan het moment van intrekking.
De meest effectieve manier om de rechten van betrokkenen en verzoeken om informatie te doen gelden, is door deze rechtstreeks aan de aanbieders van de platforms te richten, aangezien alleen zij toegang hebben tot uw gegevens, onmiddellijk actie kunnen ondernemen en informatie kunnen verstrekken. Uiteraard ondersteunen wij u indien nodig.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van het betreffende platform, evenals een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de respectieve bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van de aanbieder op:

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
http://instagram.com/legal/privacy/
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS):
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Pinterest is niet TADPF-gecertificeerd.

youtube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland):
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.
 
rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van artikel 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


U kunt onder andere een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: +49 211 384240
Telefax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met ingang voor de toekomst .
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


laatste update: 13.07.2023